Sí, recuerdo perfectamente la primera vez que fui madre. No tenia nada más dentro de mi que algo de instinto y una mochila que pesaba demasiado. Recuerdo la importancia casi obsesiva de la canastilla que me dio el hospital para que tuviera preparada al llegar el séptimo...

I quan no són els gasos són les dents i quan no és l’ansietat per separació i quan no és que comencen a moure’s i quan no és la introducció als aliments i quan no és la vacuna i quan no és que té mocs...