ELS TERCERS NO VAN SOLS

*Texto traducido al castellano al final del post

Doncs no! Els tercer fills no van sols!

Doncs no, ni els primers són uns consentits, ni els segons són uns espavilats ni els tercers van sols!

Ja ni ha prou de tanta frase feta i de fer veure que les mares no fotem res.

Recordo perfectament quan va néixer el Xavi i li donava teta cada 10 minuts, l’agafava sempre a braços i l’acariciava amb fervor quan es feia mal, i sempre hi havia alguna veueta a prop que deia “por lo bajini” : Aix, és que és el primer… ja veuràs com el consenteix!

Recordo com si fos ahir quan la Maria escalava un tobogan amb pocs mesos, i sempre hi havia algú al meu costat que, quan veia la meva mirada il·luminada gaudint de les proeses de la criatura, em volia aixafar la guitarra dient: Clar, és que els segons són taaaaan espavilats…

I també, perquè no recordar, durant ja l’embaràs del Joan, perquè no, la gent no espera que sinó rebenta, que em deien:

“Ui! Un tercer?? Ja veuràs! El Tercer va sol!!!”

Jo per dins pensava…Sol? Eing? Que jo sàpiga cap nen va sol! Serà un nen com tot els altres, amb un cos, una ment, unes emocions, unes necessitats, un caràcter i un de tot com qualsevol altre nen!

Al principi no es mourà i necessitarà de mi en totalitat, i després es mourà i encara em necessitarà més… coi! Com qualsevol nen del món!

I ara si, un cop tinc el tercer en braços, i òbviament em necessita com qualsevol fill necessita a sa mare, els grans experts en criança i maternitat sentencien el Joan com un todoterreno, com un independentista nat i jo, que me’ls miro amb cara de llàstima i els contesto: No en teniu ni puta idea, amb perdó.

Perquè ja està bé de tant predir a casa alienes, perquè qualsevol fill necessita a sa mare, i això no entén d’ordres de concepció.

Que si, que és veritat que amb un segon no corres a urgències per una granuladeta de calor, i que un tercer sol “ estrenar” un jersei de llana plè de boles,

Que si, que amb els primers tens molt més temps per consolar-los, mimar-los i acaronar-los, gaudint del “silenci” del menjador d’una mare primerenca els seus primers dies de baixa quan la criatura dorm,

Que si, que el segon en té un davant que li mostra de què va la vida,

I que el tercer en té dos i a més creix, si van molt seguits, en una casa plena de Ko’s i de muntanyes de roba brutA….,

però d’aquí a dir que van sols, o que donen menys feina, és passar-se de frenada, i us diré més, estar sentint això durant tot un embaràs, suggestiona, i crea de manera inconscient unes expectatives que no són reals, i sabeu què experts en maternitat i criança , que a més segur que ni tan sols tindreu fills o tindreu una dona de fer feines a temps complet? Que no ens ajuda gens ni mica, per tant afirmacions d’aquest calibre que fan més nosa que servei, les podríeu guardar en aquell calaixet de “coses que no es fan servir perquè estan espatllades”… per no dir un altre lloc.

I res, després de cremar la meva mala llet tecleja que tecleja, me’n vaig a fregar plats i a posar rentadores, que el meu fill de 15 mesos deu anar enrederit, perquè encara no ho sap fer sol!

TRADUCCIÓN:

Pues no! Los tercero hijos no van solos!

Pues no, ni los primeros son unos consentidos, ni los segundos son unos listillos ni los terceros van solos!

Ya basta de tanta frase hecha y simular que las madres no hacemos nada.

Recuerdo perfectamente cuando nació Xavi y le daba teta cada 10 minutos, la cogía siempre a brazos y la acariciaba con fervor cuando se hacía daño, y siempre había alguna vocecita cerca que decía «a lo bajini»: Ai, es que es el primero … ya verás como lo consiente!

Recuerdo como si fuera ayer cuando María escalaba un tobogán con pocos meses, y siempre había alguien a mi lado que, cuando veía mi mirada iluminada disfrutando de las proezas de la criatura, me quería chafar la guitarra diciendo: Claro, es que los segundos son taaaaan espabilados …

Y también, porque no recordar, durante ya el embarazo de Joan, porque no, la gente no espera que sino revienta, que me decían:

«Uy! Un tercero ?? Ya verás! El Tercero va solo !!! «

Yo por dentro pensaba … Solo? Eing? Que yo sepa ningún niño va solo! Será un niño como todo los demás, con un cuerpo, una mente, unas emociones, unas necesidades, un carácter y un todo como cualquier otro niño!

Al principio no se moverá y necesitará de mí en totalidad, y luego se moverá y todavía me necesitará más … Ostras! Como cualquier niño del mundo!

Y ahora si, una vez tengo el tercero en brazos, y obviamente me necesita como cualquier hijo necesita a su madre, los grandes expertos en crianza y maternidad sentencian a Joan como un todoterreno, como un independentista nato y yo, que me los miro con cara de lástima y les contesto: No tenéis ni puta idea, con perdón.

Porque ya está bien de tanto predecir en casa ajenas, porque cualquier hijo necesita a su madre, y eso no entiende de órdenes de concepción.

Que sí, que es verdad que con un segundo no corres a urgencias por unos granitos de calor, y que un tercero suele «estrenar» un jersey de lana lleno de bolas,

Que sí, que con los primeros tienes mucho más tiempo para consolarlos, mimarlos y acariciarlos, disfrutando del «silencio» del comedor de una madre primeriza sus primeros días de baja cuando la criatura duerme,

Que sí, que el segundo tiene uno en frente que le muestra de qué va la vida,

Y que el tercero tiene dos y además crece, si van muy seguidos, en una casa llena de Ko’s y de montañas de ropa sucia ….,

pero de ahí a decir que solos, o que dan menos trabajo, es pasarse de frenada, y os diré más, estar oyendo esto durante todo un embarazo, sugestiona, y crea de manera inconsciente unas expectativas que no son reales, y sabéis que? expertos en maternidad y crianza, que además seguro que ni siquiera tendréis hijos o tendréis una mujer de la limpieza a tiempo completo? Que no nos ayuda en absoluto, por tanto afirmaciones de este calibre que hacen más daño que servicio, las podríais guardar en ese cajón de «cosas que no se usan porque están estropeadas» … por no decir otro lugar.

Y nada, después de quemar mi mala leche teclea que teclea, me voy a fregar platos y a poner lavadoras, que mi hijo de 15 meses debe ir retrasado, porque todavía no lo sabe hacer solo!

4 Comments
 • fieranina14
  Posted at 15:04h, 19 octubre Responder

  Si es que a la gent els hi encanten les frases fetes!!

 • maremassoca
  Posted at 18:10h, 19 octubre Responder

  Tu ho has dit… no en tenen ni puta idea… i sense perdó!

 • Glorieta
  Posted at 11:32h, 20 octubre Responder

  Com sempre, les coses clares! Jo que estic esperant el tercer ja m’he sentit de tot, però no em deixo suggestionar. A més, que no vull que el tercer vagi sol, que li vull fer tot, com amb els altres, coi!

 • Moniato
  Posted at 21:28h, 20 octubre Responder

  Olé!

Post A Comment